سالن اپیلاسیون نانا

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons

تخصصی ترین مراکز اپیلاسیون در ایران
لطافت و آرامش هدیه حرفه ای ها به شما
با لوازم یکبار مصرف در محیطی کاملا بهداشتی
خدمات wax - اپیلاسیون پیشرفته - خدمات ناخن
شما به کدام شعبه نزدیک تر هستید؟؟

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons

حوزه ی مرکز تهران :
گاندی ۸۸۲۰۹۸۸۴
شیخ بهایی ۸۸۰۳۲۵۱۳
یوسف آباد ۸۸۰۱۵۱۱۹
سهروردی ۸۸۵۲۲۹۲۴
جمهوری ۶۶۸۳۳۱۰۳

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons

حوزه ی شمال تهران :
تجریش ۲۲۷۴۹۸۴۶
شریعتی ۲۲۶۳۵۲۲۹
قیطریه ۲۶۱۲۴۴۴۹
نیاوران ۲۶۱۲۵۵۱۲
ازگل ۲۲۱۹۲۷۱۴

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons

حوزه ی شرق تهران :
میدان ملت (شمال شرق) ۲۶۳۰۱۷۷۵
قنات کوثر ۷۷۰۸۹۰۷۳
بلوار ابوذر (ائمه اطهار) ۳۳۲۰۸۳۸۹
نامجو ۷۷۶۲۹۸۸۵
پیروزی ۷۷۴۸۹۷۷۵
نارمک ۷۷۹۰۷۷۳۵
افسریه ۳۳۲۰۰۲۷۱

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons

حوزه ی غرب تهران :
بلوار فردوس ۴۴۹۷۴۳۹۰
گیشا ۸۸۲۸۹۷۶۹
شهرک غرب ۸۸۳۷۵۹۰۶
سعادت آباد ۲۲۱۳۳۰۴۱
پونک ۴۴۸۵۲۱۶۶
تهرانسر ۴۴۵۹۱۶۸۳

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons

سرپرستی و امور نمایندگی ها : ۰۹۱۲۵۳۴۳۴۷۳

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons

۰۲۱-۲۲۷۴۹۸۴۶ ، ۰۲۱-۲۲۶۳۵۲۲۹ ، ۰۲۱-۲۶۱۲۴۴۴۹ ، ۰۲۱-۲۶۱۲۵۵۱۲ ، ۰۲۱-۲۲۱۹۲۷۱۴ ، ۰۲۱-۲۶۳۰۱۷۷۵ ،
۷۷۰۸۹۰۷۳ ، ۰۲۱-۳۳۲۰۸۳۸۹ ، ۰۲۱-۷۷۶۲۹۸۸۵ ، ۰۲۱-۷۷۴۸۹۷۷۵ ، ۰۲۱-۷۷۹۰۷۷۳۵ ، ۰۲۱-۳۳۲۰۰۲۷۱ ،
۴۴۹۷۴۳۹۰ ، ۰۲۱-۸۸۲۸۹۷۶۹ ، ۰۲۱-۸۸۳۷۵۹۰۶ ، ۰۲۱-۲۲۱۳۳۰۴۱ ، ۰۲۱-۴۴۸۵۲۱۶۶ ، ۰۲۱-۴۴۵۹۱۶۸۳ ،
۸۸۲۰۹۸۸۴ ، ۰۲۱-۸۸۰۳۲۵۱۳ ، ۰۲۱-۸۸۰۱۵۱۱۹ ، ۰۲۱-۸۸۵۲۲۹۲۴ ، ۰۲۱-۶۶۸۳۳۱۰۳
۰۹۱۲۵۳۴۳۴۷۳

سالن اپیلاسیون نانا Nana waxing epilation salons